Bridlica tabuľa s ornamentom

Tabuľa bez ornamentu

ca. 200 x 50 x 3 - 4 cm

Cena: 107,00.- EUR/ks bez   DPH; 128,40.- EUR/ks s DPH


ca. 250 x 50 x 3 - 4 cm

Cena: 130,00.- EUR/ks bez   DPH; 156,00.- EUR/ks s DPHTabuľa s ornamentom

ca. 200 x 50 x 3 - 4 cm

Cena: 175,00.- EUR/ks bez   DPH; 210,00,- EUR/ks s DPH


ca. 250 x 50 x 3 - 4 cm

Cena: 196,00.- EUR/ks bez   DPH; 235,00.- EUR/ks s DPH


Pre predaj a info volajte kedykoľvek 0915 965 653 


210,00 €