Bridlica stípec

TB-SQ


ca. 200  x  8 - 12  x  6 - 8cm

Cena: 26,00.- EUR/ks bez   DPH; 31,20.- EUR/ks s DPH


ca. 250 x 8 - 12 x 6 - 8cm

Cena: 42,00.- EUR/ks bez   DPH; 50,40.- EUR/ks s DPH


Pre predaj a info volajte kedykoľvek 0915 965 653 


31,20 €